Instalace SSL certifikátu na webový server Apache

Poznámka: O instalaci podepsaného SSL certifikátu můžete požádat technickou podporu poskytovatele hostingových služeb.

Instalace SSL certifikátu na Apache web server

V tomto dokumentu předpokládáme, že:

 • jste již obdrželi svůj SSL certifikát,
 • na svém serveru již máte nainstalovaný Apache web server s Virtual Host a podporou SSL (například OpenSSL).

Potřebujete-li pro jeden VirtualHost nainstalovat současně dva SSL/TLS certifikáty (jeden se silnějším ECC klíčem a druhý se standardním RSA klíčem), čtěte návod současného nasazení ECC a RSA certifikátů. V tomto návodu totiž předpokládáme, že instalujete pouze jeden SSL/TLS certifikát — bez ohledu na to, zda s RSA či ECC klíčem.

V našem případě použijeme SSL certifikát vystavený pro doménu www.ssls.cz a ssls.cz (SAN), přičemž:

 • SSL certifikát máme uložený v souboru www.ssls.cz.crt,
 • privátní klíč v souboru www.ssls.cz.key,
 • a certifikát podepisující certifikační autority (CA) v souboru ca_intermediate.crt.

Příklad nastavení Apache Virtual Host bez SSL

Takto může vypadat velice jednoduché nastavení Virtual Host záznamu pro doménu www.ssls.cz před instalací SSL certifikátu. Standardně toto nastavení najdete v souborech umístěných v adresáři /etc/apache2/sites-available/ (Linux) nebo obecně v souboru httpd.conf.

<VirtualHost 1.2.3.4:80>

  ServerName       www.ssls.cz
  ServerAlias      ssls.cz
  DocumentRoot      /cesta/k/dokumentum

</VirtualHost>

Předpokládáme, že IP adresa 1.2.3.4:80 (80 je standardní číslo portu pro službu WWW) je pro doménu ssls.cz a www.ssls.cz nastavena v DNS.

Příklad nastavení Apache Virtual Host s SSL

Abychom mohli k webovým stránkám přistoupit pomocí zabezpečeného protokolu https://, upravíme záznam následovně:

<VirtualHost 1.2.3.4:80>

  ServerName www.ssls.cz
  ServerAlias ssls.cz
  DocumentRoot /cesta/k/dokumentum
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{HTTPS} != on
  RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

</VirtualHost>

<VirtualHost 1.2.3.4:443>

  ServerName www.ssls.cz
  ServerAlias ssls.cz
  DocumentRoot /cesta/k/dokumentum

  SSLEngine on
  SSLProtocol all -SSLv3 -SSLv2
  SSLCertificateFile /cesta/k/www.ssls.cz.crt
  SSLCertificateKeyFile /cesta/k/www.ssls.cz.key
  SSLCACertificateFile /cesta/k/ca_intermediate.crt
  SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS
  SSLHonorCipherOrder on
  SSLCompression off
  Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains; preload"

</VirtualHost>

Soubor ca_intermediate.crt obsahuje certifikáty certifikační autority (CA), která certifikát podepsala.

Důležité: Bez instalace intermediate certifikátu se budou uživateli v prohlížeči zobrazovat varování o nedůvěryhodném SSL certifikátu. Je nutné nainstalovat správný intermediate certifikát pro konkrétní SSL produkt.

Po instalaci SSL certifikátu důrazně doporučujeme ověřit si, že server klientům odesílá intermediate certifikáty ve správném pořadí. To můžete snadno ověřit pomocí nástroje SSL Tester.

Všimněte si také doporučené konfigurace hlavičky "Strict-Transport-Security" (HSTS). Více o konfiguraci HSTS…

Restartujte webový server

$ service apache2 restart

anebo:

$ /etc/init.d/apache2 restart

anebo:

$ apache2ctl stop
$ apache2ctl start

Kontrola nastavení

Pokud Apache po restartu nehlásí žádná varování týkající se SSL, pak by mělo být vše v pořádku. Pro jistotu můžete ověřit nastavení všech VirtualHostů příkazem apache2ctl -S a následně jednoduše vyzkoušet přistoupit na URL adresu zabezpečené domény přímo z webového prohlížeče.

Přesměrování HTTP na HTTPS

Provozování stejného webového obsahu paralelně na zabezpečeném HTTPS i nezabezpečeném HTTP protokolu není žádoucí. Důrazně doporučujeme přesměrovat veškerý provoz na HTTPS.

Instalace SSL ověření test

SSL Tester

Ověřte si správnost instalace SSL certifikátu na server Apache:

Test instalace SSL →

Může Vás zajímat…

Apache SSL certifikáty

AlpiroSSL

 • Nejlevnější SSL
 • Vystavení 1-5 min
 • Certificate Transparency
 • Záruka 10,000 Kč
 • Již za 169 Kč

Multidoménové možnosti:

AlpiroSSL Wildcard

 • Nejlevnější Wildcard SSL
 • Zabezpečí
  ∞ subdomén
 • Vystavení 1-5 min
 • Certificate Transparency
 • Záruka 10,000 Kč
 • Již za 1 190 Kč

Multidoménové možnosti:

PositiveSSL UC/SAN

 • Nejžádanější SAN
 • Záruka $10,000

Od 123 Kč / doménu zabezpečte:

Sectigo SSL EV TIP

 • Nejžádanější EV
 • Zelený adr. řádek
 • Prestižní CA
 • Záruka $250,000
 • Již za 2 390 Kč

GeoTrust
True BusinessID EV

 • Prestižní certifikát
 • Zelený adr. řádek
 • Záruka $500,000
 • Již za 3 290 Kč

InstantSSL

 • Ověření organizace
 • Prestižní CA
 • Již za 629 Kč

GlobalSign DomainSSL

 • Expresní vystavení
 • Prestižní CA
 • Již za 3 290 Kč

Certum CommercialSSL

 • Expresní vystavení
 • Prestižní CA
 • Již za 319 Kč

SSL certifikát / 169 Kč

Přejděte na důvěryhodný SSL certifikát AlpiroSSL se silným až 256-bit šifrováním a ušetřete.

EV SSL certifikáty

Chraňte svou reputaci a zajistěte maximální důvěryhodnost s TLS/SSL certifikátem s EV.

Multidoménové (SAN)

Skonsolidujte všechny své SSL certifikáty do jednoho multi-doménového SSL certifikátu!

Uživatel SSL Přihlášení

Zavřít

Přejít k registraci

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Doporučené SSL certifikáty
Zavřít
Máte dotaz?
Napište nám
Nenašli jste řešení na stránce Podpora a Nejčastější dotazy?
Jméno a příjmení: E-mail:
Odesílám…Odeslat
Tato stránka používá soubory cookies. více informací

Souhlasím se všemi Pouze nezbytné