Prohlášení o ochraně osobních údajů

Striktně respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ("ZOOÚ") a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 v podobě jeho aktuálního znění, které ZOOÚ od 25.05.2018 nahrazuje.

Veškerá data uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba. Přístup k těmto datům má pouze v nezbytně nutném rozsahu jen omezený počet prověřených osob zavázaných mlčenlivostí, ať už naši zaměstnanci nebo zaměstnanci certifikační autority.

Vaše data přísně chráníme před zneužitím třetí osobou.

Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jinak nesdílíme se třetími osobami. Výjimkou mohou být některé informace poskytnuté příslušným certifikačním autoritám, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k vystavení certifikátů.

Některé osobní údaje mohou být použity k marketingovým účelům pouze za předpokladu, že k tomu dáte výslovný souhlas, mj. zaškrtnutím příslušného pole při registraci účtu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Bez souhlasu mohou být tyto údaje použity pouze v přímé souvislosti s využívanými službami a produkty. Mj. můžeme klienta kontaktovat za účelem upozornění na blížící se datum expirace certifikátů nebo v případě, kdy je to nutné z bezpečnostních důvodů či v zájmu zajištění kontinuity (resp. kontinuální funkčnosti) poskytovaných služeb či produktů.

Pravidelně kontrolujeme a udržujeme naše systémy tak, aby bylo zamezeno jakémukoliv úniku informací. V souvislosti s tím si vyhrazujeme právo zahájit vyšetřování v případě sebemenšího podezření na jakoukoliv podezřelou aktivitu. Vyhrazujeme si také právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření orgány státní moci.

I. Statistické informace

Při návštěvě webových stránek mohou být sbírány některé informace pro statistické účely. Tyto informace mají neosobní povahu a nejsou žádným způsobem zpracovávány k identifikaci konkrétního zákazníka. Jedná se mj. o název prohlížeče, operačního systému, rozlišení obrazovky apod. Tyto informace jsou statisticky analyzovány například za účelem zlepšení použitelnosti webových stránek nebo k zajištění jejich rychlejšího načítání.

II. Soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies pro personalizaci, statistické a marketingové účely. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Některé cookies mohou být používány i našimi partnery nebo dodavateli. Pokud s používáním souborů cookies nesouhlasíte, opusťte tyto stránky nebo vypněte soubory cookies prostřednictvím nastavení či doplňků webového prohlížeče. Upozorňujeme, že takové nastavení může mít negativní vliv na správnou funkčnost těchto webových stránek.

Od 1. ledna 2022 je při první návštěvě umožněno zvolit pouze cookies nezbytné pro správnou funkčnost webových stránek či všechny cookies.

Registrace u Úřadu pro Ochranu Osobních Údajů

Reg. číslo subjektu: 00047650
Přehledová sestava: Přehledová sestava - Registrace

III. Právo na informace

Uživatel má právo bezplatně vyžádat informace o něm shromážděné. Může tak učinit písemně na kontaktní adresu společnosti Alpiro s.r.o., popřípadě e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem identifikujícím odesílatele.

IV. Právo na opravu

V případě, že údaje u vašeho účtu nejsou aktuální nebo jsou nekompletní, máte právo tyto údaje aktualizovat nebo doplnit. Můžete tak učinit po přihlášení ke svému účtu v sekci Nastavení účtu. Upozorňujeme, že údaje na vystavených fakturách z předchozích měsíců aktualizovat nelze.

V. Právo na vymazání

Právo na vymazání neznamená absolutní "právo na zapomenutí". Například nelze vymazat data na fakturách a daňových dokladech, která musíme uchovávat po dobu vyžadovanou zákonem. Mohou být vymazána pouze data, u kterých nemáme zákonnou povinnost je uchovávat či archivovat.

VI. Právo na přenosnost

Máte právo přesunout či zkopírovat osobní data bezpečným způsobem. Za tímto účelem bude umožněno stažení dat ve formátu CSV.

VII. Bezpečnostní procedury

Informace získané prostřednictvím webových stránek mají speciální zacházení s nejvyšší prioritou na bezpečnost. V souvislosti s tím jsou zavedena opatření, která zamezují jejich úniku a ztrátě. Pro minimalizaci rizika je přenos informací chráněn protokolem SSL/TLS. Upozoroňujeme, že i přes veškerá opatření může existovat jistá míra rizika, například v důsledku neodborného, bezohledného či laického chování klienta, mj. absence firewallu či antivirového programu na klientském počítači, používáním některých doplňků webového prohlížeče apod.

Upozorňujeme, že v rámci zvýšení bezpečnosti mohou být ukládány některé informace do tzv. "protokolárních souborů" (dále jen jako "Protokoly"). Tyto protokoly mohou, ale nemusí, obsahovat:

  • IP adresu klientského počítače
  • informace o prohlížeči a jeho verzi
  • informace o operačním systému a jeho verzi
  • časovou známku akce
  • údaje o prováděné akci

Související informace

Nakládání s osobními údaji se dále řídí níže uvedenými dokumenty, které jsou nedílnou součástí tohoto prohlášení:

SSL certifikát / 169 Kč

Přejděte na důvěryhodný SSL certifikát AlpiroSSL se silným až 256-bit šifrováním a ušetřete.

EV SSL certifikáty

Chraňte svou reputaci a zajistěte maximální důvěryhodnost s TLS/SSL certifikátem s EV.

Multidoménové (SAN)

Skonsolidujte všechny své SSL certifikáty do jednoho multi-doménového SSL certifikátu!

Uživatel SSL Přihlášení

Zavřít

Přejít k registraci

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Doporučené SSL certifikáty
Zavřít
Máte dotaz?
Napište nám
Nenašli jste řešení na stránce Podpora a Nejčastější dotazy?
Jméno a příjmení: E-mail:
Odesílám…Odeslat
Tato stránka používá soubory cookies. více informací

Souhlasím se všemi Pouze nezbytné