Ověření společnosti (OV, Organization Validation)

SSL certifikáty s ověřením společnosti (ověřením organizace) obsahují informace o vlastníkovi (žadateli). Díky tomu si může uživatel kdykoliv pohodlně přímo ve svém prohlížeči ověřit identitu provozovatele serveru.

Ověření společnosti

Ověření společnosti (organizace) spočívá v ručním ověření formální existence a právní subjektivity organizace, pro kterou je o SSL certifikát s OV žádáno. Součástí tohoto procesu je ověření údajů žadatele ve veřejně dostupných důvěryhodných databázích a telefonické ověření kontaktu společnosti.

Proces ověření žádosti o SSL certifikát AlpiroSSL s ověřením organizace je rozdělen do dvou paralelních částí:

 • ověření domény

  Abyste prokázali, že nad doménou, pro niž žádáte o SSL certifikát, máte kontrolu (tj. že ji vlastníte či spravujete), obdržíte autorizační e-mail s unikátním odkazem na webovou stránku, kde zkontrolujete detail žádosti o potvrdíte kliknutím na tlačítko "Approve" (schválit).

  Autorizační e-mail nemusí být zaslán ihned po aktivaci SSL certifikátu, ale až v závěrečné fázi po ověření organizace. Proto prosíme o trpělivost, nemusí se jednat o nedoručitelnost do e-mailové schránky.

  Autorizační e-mail může být zaslán pouze na následující adresy:

  • admin@  
  • administrator@  
  • hostmaster@  
  • postmaster@  
  • webmaster@  

  Pokud žádná z výše uvedených schránek neexistuje, musíte ji nejlépe ještě před aktivací SSL certifikátu zřídit, popř. alespoň aktivovat alias s přesměrováním na jinou e-mailovou adresu. Na jinou adresu autorizační e-mail zaslat nelze!

 • ověření organizace

  Cílem této části je ověření, zda organizace (či firma) formálně existuje, zda není spojena s nelegální činností (například phishing, spam, scam atd.) či zda organizace není žádným způsobem spojena s teroristickou činností.

  Ověření organizace provádí certifikační autorita prostřednictvím veřejně dostupných oficiálních databází a snaží se přitom maximálně omezit nutnost zapojit do procesu samotného žadatele o SSL certifikát. Ovšem někdy je spolupráce nutná — například si certifikační autorita může vyžádat poskytnutí některých dokumentů (zpravidla e-mailem na adresu Administrativního kontaktu), nejčastěji to bývá výpis z Obchodního rejstříku, výpis z bankovního účtu organizace, účet za služby apod. V takovém případě doporučujeme pružně reagovat.

  Náš tip:

  Pro maximální urychlení doporučujeme, aby organizace měla přidělené DUNS® číslo v databázi Dun&Bradstreet.

Jakmile je ověření obou částí dokončeno, certifikační autorita vystaví SSL certifikát a zašle ho e-mailem na adresu Technického kontaktu. SSL certifikát si také můžete kdykoliv stáhnout prostřednictvím vašeho účtu na SSLS.CZ v sekci Moje certifikáty.

Protože je proces ověření žádosti o SSL certifikát s OV velmi přísný a v tomto ohledu nelze udělat žádnou výjimku, nemůžeme nijak garantovat rychlost vystavení certifikátu. Důrazně doporučujeme, zejména v případě prodloužení (obnovy) SSL certifikátu, řešit ověření s předstihem alespoň dvou týdnů.

Telefon na validační tým: +18014417232 (DigiCert Support, anglicky)

Předpoklady pro získání SSL certifikátu s OV

Zažádat o SSL certifikát může kterákoliv organizace, včetně obchodních společností, státních úřadů, sdružení a obecně všech subjektů, které jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné databázi.

O SSL certifikát s ověřením organizace (OV) nemohou žádat fyzické osoby nepodnikající ani podnikající.

Pro získání SSL certifikátu s OV musíte splňovat zejména výše uvedené kritérium — musíte být právnická osoba nebo jiná organizace s právní legitimací. Doporučujeme zaregistrovat společnost/organizaci do některé z následujících databází:

 • Zlaté stránky (registrace možná přímo na uvedené adrese) nebo na
 • 1188 (registrace na bezplatné lince 800 120 121)

Od 06.10.2016 nejsou záznamy ve veřejných telefonních seznamech považovány za důvěryhodné. Sectigo (Comodo CA) nově vyžaduje záznam organizace v jedné z databází Dun & Bradstreet (žádost o D-U-N-S® číslo) nebo Hoovers (přidat firmu).

Ať už si vyberete kteroukoliv z výše uvedených databází (můžete i více z nich), je nutné, aby byly veškeré údaje v nich aktuální a totožné s údaji uvedenými v žádosti o SSL certifikát, zejména:

 • název organizace musí být kompletní, včetně právní formy (například s.r.o., a.s., k.s., s.p.) přesně tak, jak je uvedené v obchodním rejstříku nebo obdobné databázi,
 • adresa organizace musí být přesná, včetně poštovního směrovacího čísla,
 • telefonní číslo, na kterém budete kontaktováni za účelem ověření legitimity jeho užívání.

V neposlední řadě se ujistěte, že je jako vlastník domény uveden přesný název organizace, adresy a telefonního čísla. Obecně vzato, všechny údaje musí souhlasit. Pakliže u svého registrátora využíváte služeb anonymní registrace (jako vlastník domény je uveden někdo jiný, například registrátor), pak je nutné ještě před provedením objednávky SSL certifikátu tuto službu zrušit. Žádáte-li o vystavení tzv. UC/SAN certifikátu (SSL certifikát pro více domén), je nutné, aby byla organizace žadatele uvedena jako vlastník u všech těchto domén.

Ověření domény

Certifikační autorita musí nejprve ověřit, že nad doménou máte kontrolu. To lze udělat hned dvěma způsoby — autorizačním e-mailem nebo souborem (nahrajete např. přes FTP). Certifikační autorita začne proces ověření organizace až poté, co úspěšně autorizujete kontrolu nad doménou.

Ověření telefonního čísla

Jakmile certifikační autorita ověří právní existenci organizace (provádí se ručně z nezávislých zdrojů a může trvat až několik dní), obdržíte e-mail s odkazem pro telefonické ověření. Po kliknutí na odkaz se otevře stránka, na které můžete dát pokyn k okamžitému provedení telefonického hovoru na ověřené telefonní číslo organizace.

Ve sluchátku uslyšíte automat, který Vám nadiktuje krátký autorizační kód. Ten zadáte na stránce pro telefonickou autorizaci a potvrdíte.

Tím je proces ověření organizace dokončen. SSL certifikát bude vystaven a zaslán na e-mailovou adresu technického kontaktu uvedenou při aktivaci SSL certifikátu zpravidla do několika hodin od ukončení hovoru. Jakmile obdržíte svůj SSL certifikát, můžete jej nainstalovat na server.

Jak vystavení SSL certifikátu urychlit?

Proces ověření organizace zpravidla trvá několik pracovních dnů - ano, pracovních. Je nutné vzít na vědomí skutečnost, že validační týmy certifikačních autorit o víkendech a svátcích nepracují.

Proces ověření lze značně urychlit, budete-li s certifikační autoritou v aktivním kontaktu. Většina certifikačních autorit na svých webových stránkách zdarma nabízí možnost živého chatu s podporou, kde Vás mohou přepojit přímo k zástupci, který řeší proces vystavení Vašeho SSL certifikátu.

Pokud se při procesu ověření organizace objeví nějaké nesrovnalosti, může si certifikační autorita vyžádat dodatečné zaslání dokladů. Doba vystavení SSL certifikátu se tak může prodloužit.

Protože je proces ověření žádosti o SSL certifikát výhradně v režii certifikační autority, nemůžeme nijak garantovat rychlost vystavení certifikátu. Důrazně doporučujeme, zejména v případě prodloužení (obnovy) SSL certifikátu, řešit ověření s předstihem alespoň dvou týdnů.

Může Vás zajímat

Odkazy na stránky podpory certifikačních autorit →

Než začnete s ověřením společnosti…

Než začnete proces ověření společnosti (OV), ujistěte se, že je předmětná doména ve vlastnictví žadatele. Údaje v CSR žádosti musí být zcela totožné s údaji ve veřejné WHOIS databázi domény i s oficiálním záznamem např. v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

Ověření domény

Ověření domény a e-mailové adresy jsou prvními kroky ověření společnosti. OV SSL certifikáty Certum je nutné ověřit dvěma z následujících způsobů:

 • autorizačním e-mailem (adresu zvolíte při aktivaci SSL certifikátu) a
 • souborem (umístíte do souboru /.well-known/pki-validation/certum.txt na doméně II. řádu) nebo
 • DNS záznamem (vytvoříte příslušný záznam v DNS domény, může trvat až 24 hodin), nebo
 • META (do HTML kódu úvodní stránky těsně před </head> umístíte <meta> s autorizačním kódem).

Ověření organizace (společnosti) a odpovědné osoby

Na e-mailovou adresu ccp@certum.pl zašlete nejpozději do 7 dnů od aktivace SSL certifikátu oskenované nebo čitelně vyfocené:

 1. občanský průkaz, pas nebo jiný doklad totožnosti (s fotografií) odpovědné osoby žádající o ověření,
 2. doklad dokazující, že žádající odpovědná osoba je zaměstnána v organizaci či ji reprezentuje (např. jednatel)
 3. číslo DUNS, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný doklad opravňující k podnikání *)

*) Ve většině případech stačí certifikační autoritě Certum zaslat odkaz s URL adresou na záznam v obchodním rejstříku a portálu ARES. Pokud máte přidělené číslo DUNS v databázi Dun & Bradstreet, důrazně doporučujeme jej certifikační autoritě zaslat — výrazně to usnadní a urychlí celý proces ověření organizace.

Každý z uvedených dokladů musí mít vlastnoručně připsanou doložku ve znení "I certify this to be a true copy of the original" s celým jménem a podpisem.

Uvedené doklady také můžete certifikační autoritě Certum zaslat faxem na číslo 004891-4257-422 nebo poštou na adresu:

CERTUM PCC
ul. Bajeczna 13
71-838 Szczecin, Poland

V některých případech si Certifikační autorita může vyžádat některé další dokumenty a doklady. Doba vystavení SSL certifikátu se tak může prodloužit.

Protože je proces ověření žádosti o SSL certifikát výhradně v režii certifikační autority, nemůžeme nijak garantovat rychlost vystavení certifikátu. Důrazně doporučujeme, zejména v případě prodloužení (obnovy) SSL certifikátu, řešit ověření s předstihem alespoň dvou týdnů.

Nejrychlejší ověření organizace

DigiCert za léta zkušeností zavedl vůbec nejrychleší ověření organizace a fakticky celý proces dotáhl k samotné dokonalosti. Pokud je vše v pořádku, bývají SSL certifikáty DigiCert vystaveny zpravidla v řádu několika málo hodin.

Proces ověření žádosti o SSL certifikát DigiCert je rozdělen do dvou paralelních částí:

 • ověření domény

  Abyste prokázali, že nad doménou, pro niž žádáte o SSL certifikát DigiCert, máte kontrolu (tj. že ji vlastníte či spravujete), obdržíte autorizační e-mail s unikátním odkazem na webovou stránku, kde zkontrolujete detail žádosti o potvrdíte kliknutím na tlačítko "Approve" (schválit).

  Autorizační e-mail může být zaslán pouze na následující adresy:

  • admin@  
  • administrator@  
  • hostmaster@  
  • postmaster@  
  • webmaster@  

  Pokud žádná z výše uvedených schránek neexistuje, musíte ji nejlépe ještě před aktivací SSL certifikátu DigiCert zřídit, popř. alespoň aktivovat alias s přesměrováním na jinou e-mailovou adresu. Alternativně můžete kontaktovat přímo DigiCert a požádat je o zaslání autorizačního e-mailu na adresu uvedenou u kontaktu držitele domény. Na jinou adresu autorizační e-mail zaslat nelze!

 • ověření organizace

  Cílem této části je ověření, zda organizace (či firma) formálně i skutečně existuje, zda není spojena s nelegální činností (například phishing, spam, scam atd.) či zda organizace není žádným způsobem spojena s teroristickou činností.

  Ověření organizace provádí certifikační autorita DigiCert prostřednictvím veřejně dostupných oficiálních databází a snaží se přitom maximálně omezit nutnost zapojit do procesu samotného žadatele o SSL certifikát. Ovšem někdy je spolupráce nutná — například si může DigiCert vyžádat poskytnutí některých dokumentů (zpravidla e-mailem na adresu Administrativního kontaktu), nejčastěji to bývá výpis z Obchodního rejstříku, výpis z bankovního účtu organizace apod. V takovém případě doporučujeme pružně reagovat.

  Náš tip:

  Pro maximální urychlení doporučujeme, aby organizace měla přidělené DUNS® číslo v databázi Dun&Bradstreet.

Jakmile je ověření obou částí dokončeno, DigiCert vystaví SSL certifikát a zašle ho e-mailem na adresu Technického kontaktu. SSL certifikát si také můžete kdykoliv stáhnout prostřednictvím vašeho účtu na SSLS.CZ v sekci Moje certifikáty.

Protože je proces ověření žádosti o SSL certifikát výhradně v režii certifikační autority, nemůžeme nijak garantovat rychlost vystavení certifikátu. Důrazně doporučujeme, zejména v případě prodloužení (obnovy) SSL certifikátu, řešit ověření s předstihem alespoň dvou týdnů.

Předpoklady pro získání SSL certifikátu s OV

Zažádat o SSL certifikát může kterákoliv organizace, včetně obchodních společností, státních úřadů, sdružení a obecně všech subjektů, které jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné databázi.

O SSL certifikát s ověřením organizace (OV) nemohou žádat fyzické osoby nepodnikající ani podnikající.

Pro získání SSL certifikátu s OV musíte splňovat zejména výše uvedené kritérium — musíte být právnická osoba nebo jiná organizace s právní legitimací. Doporučujeme zaregistrovat společnost/organizaci do některé z následujících databází:

 • Zlaté stránky (registrace možná přímo na uvedené adrese) nebo na
 • 1188 (registrace na bezplatné lince 800 120 121)

Proces ověření můžete výrazně urychlit, pokud při aktivaci SSL certifikátu uvedete navíc D-U-N-S číslo. Pokud jej ještě nemáte, můžete požádat o přidělení D-U-N-S čísla zde.

Ať už si vyberete kteroukoliv z výše uvedených databází (můžete i více z nich), je nutné, aby byly veškeré údaje v nich aktuální a totožné s údaji uvedenými v žádosti o SSL certifikát, zejména:

 • název organizace musí být kompletní, včetně přípony (např. s.r.o. nebo a.s.) přesně tak, jak je uvedené v obchodním rejstříku nebo obdobné databázi,
 • adresa organizace musí být přesná, včetně poštovního směrovacího čísla,
 • telefonní číslo, na kterém budete kontaktováni za účelem ověření legitimity jeho užívání.

V neposlední řadě se ujistěte, že je jako vlastník domény uveden přesný název organizace, adresy a telefonního čísla. Obecně vzato, všechny údaje musí souhlasit. Pakliže u svého registrátora využíváte služeb anonymní registrace (jako vlastník domény je uveden někdo jiný, například registrátor), pak je nutné ještě před provedením objednávky SSL certifikátu tuto službu zrušit. Žádáte-li o vystavení tzv. UC/SAN certifikátu (SSL certifikát pro více domén), je nutné, aby byla organizace žadatele uvedena jako vlastník u všech těchto domén.

Ověření domény

Ověření domény je u SSL certifikátů s ověřením společnosti prováděno certifikační autoritou ručně. Proto je nezbytné, abyste se ještě před aktivací SSL certifikátu ujistili, že údaje o doméně ve veřejné WHOIS databázi jsou správné a aktuální. Vlastníkem domény musí být žadatel o SSL certifikát uvedený v žádosti, včetně adresy a telefonního čísla. Certifikační autority netolerují sebemenší nepřesnosti.

Ověření organizace

Certifikační autorita provede ověření právní existence organizace (společnosti) pro české subjekty zpravidla v obchodním rejstříku a v systému ARES Ministerstva financí ČR.

Ověření telefonního čísla

Jakmile certifikační autorita ověří právní existenci organizace, zavolá zástupce certifikační autority na ověřené telefonní číslo a požádá o komunikaci s osobou odpovědnou za žádost o vystavení SSL certifikátu. Rozhovor v anglickém jazyce probíhá zpravidla necelou minutu.

Tím je proces ověření organizace dokončen. SSL certifikát bude vystaven a zaslán na e-mailovou adresu technického kontaktu uvedenou při aktivaci SSL certifikátu zpravidla do několika hodin od ukončení telefonického rozhovoru se zástupcem certifikační autority. Jakmile obdržíte svůj SSL certifikát, můžete jej nainstalovat na server.

Jak vystavení SSL certifikátu urychlit?

Proces ověření organizace zpravidla trvá několik pracovních dnů - ano, pracovních. Je nutné vzít na vědomí skutečnost, že validační týmy certifikačních autorit o víkendech a svátcích nepracují.

Proces ověření však lze značně urychlit, budete-li s certifikační autoritou v aktivním kontaktu. Většina certifikačních autorit na svých webových stránkách zdarma nabízí možnost živého chatu s podporou, kde Vás mohou přepojit přímo k zástupci, který řeší proces vystavení Vašeho SSL certifikátu.

Pokud se při procesu ověření organizace objeví nějaké nesrovnalosti, může si certifikační autorita vyžádat dodatečné zaslání dokladů. Doba vystavení SSL certifikátu se tak může prodloužit.

Protože je proces ověření žádosti o SSL certifikát výhradně v režii certifikační autority, nemůžeme nijak garantovat rychlost vystavení certifikátu. Důrazně doporučujeme, zejména v případě prodloužení (obnovy) SSL certifikátu, řešit ověření s předstihem alespoň dvou týdnů.

Může Vás zajímat

Odkazy na stránky podpory certifikačních autorit →


Související

SSL certifikát / 169 Kč

Přejděte na důvěryhodný SSL certifikát AlpiroSSL se silným až 256-bit šifrováním a ušetřete.

EV SSL certifikáty

Chraňte svou reputaci a zajistěte maximální důvěryhodnost s TLS/SSL certifikátem s EV.

Multidoménové (SAN)

Skonsolidujte všechny své SSL certifikáty do jednoho multi-doménového SSL certifikátu!

Uživatel SSL Přihlášení

Zavřít

Přejít k registraci

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Doporučené SSL certifikáty
Zavřít
Máte dotaz?
Napište nám
Nenašli jste řešení na stránce Podpora a Nejčastější dotazy?
Jméno a příjmení: E-mail:
Odesílám…Odeslat
Tato stránka používá soubory cookies. více informací

Souhlasím se všemi Pouze nezbytné