Ověření domény (DV, Domain Validation)

Ověření domény (DV, Domain Validation) je základní a nejnižší stupeň ověření, který předchází samotnému vystavení SSL certifikátu. Cílem je ověřit, zda má žadatel nad doménou plnou kontrolu, a tudíž zda je oprávněn o SSL certifikát pro takovou doménu žádat.

Proces ověření SSL certifikátů s ověřením domény (DV, Domain Validated SSL)

SSL certifikáty s ověřením domény slouží pouze k šifrování komunikace, ale neslouží k ověření totožnosti, protože neobsahují informace o žadateli. Uživatel zabezpečeného webu si tak nemůže ověřit, kdo jej skutečně provozuje.

Ověření domény může probíhat vždy trochu jinak v závislosti na interních předpisech konkrétní certifikační autority. Ve většině případech je na jednu z e-mailových adres určených certifikační autoritou zaslán autorizační e-mail s autorizačním odkazem nebo s autorizačním kódem, který je třeba vložit do formuláře přímo na stránkách certifikační autority. Jakmile je taková autorizace úspěšně provedena, certifikační autorita zpravidla během několika málo minut SSL certifikát vystaví.

Jak ověření provést

Nejjednodušším a nejčastějším způsobem ověření domény (prokázání kontroly nad doménou) je metoda ověření e-mailem — prakticky stačí kliknout na odkaz v e-mailu, popřípadě vložit do formuláře autorizační kód a potvrdit.

E-mailové adresy pro autorizaci žádosti o SSL certifikát s ověřením domény jsou generické a jsou předem určeny certifikační autoritou. Pokud ani k jedné z e-mailových schránek nemáte přístup nebo vůbec neexistuje, je potřeba některou z nich nejprve zřídit, popř. alespoň aktivovat alias s přesměrováním na jinou adresu.

Žadatel si během aktivace SSL certifikátu může vybrat pouze z následujících e-mailových schránek:

 • admin@example.com
 • administrator@example.com    
 • hostmaster@example.com
 • postmaster@example.com
 • webmaster@example.com

Na jinou adresu autorizační e-mail zaslat nelze.

Pokud autorizační e-mail neobdržíte do 30 minut od provedení aktivace SSL certifikátu, ujistěte se, že e-mail nespadl do složky s nevyžádanou poštou nebo do koše.

Důrazně doporučujeme ještě před aktivací SSL certifikátu dočasně vypnout všechny anti-spamové filtry (filtry nevyžádané pošty).

Používáte-li přesměrování (přeposílání) e-mailů do freemailové schránky typu @seznam.cz, @centrum.cz, @volny.cz atd., pak je vzhledem ke konfiguraci SPF pravděpodobné, že autorizační e-mail doručen nebude.

Ověření domény souborem přes HTTP (metodou FILE) lze provést u SSL/TLS certifikátů značek:

Pokud z nějakého důvodu není možné autorizovat žádost o SSL certifikát pomocí e-mailu, můžete kontrolu nad doménou autorizovat umístěním souboru na server (například přes klasický FTP nebo SSH přístup). Přesný postup, název autorizačního souboru a jeho obsah zjistíte po aktivaci SSL certifikátu.

Wildcard SSL nelze ověřit souborem

Od 15.10.2021 není možné provést ověření souborem pro wildcard certifikáty a pro domény v polích SAN ve wildcard formátu.

 • Domény ve wildcard formátu můžete i nadále ověřit e-mailem nebo přes DNS.
 • Subdomény v FQDN formátu lze i nadále ověřit souborem, ale nikoliv na mateřské doméně.

Konkrétní název souboru i jeho obsah bude zobrazen ihned po aktivaci SSL certifikátu a rovněž je najdete v detailu SSL certifikátu v sekci Moje certifikáty.

Příklady

AlpiroSSL

 • Pro zabezpečení domény ve tvaru s www. i bez www. je nutné ověřit obě tyto domény samostatně.
 • U multidoménových (SAN) SSL certifikátů je nutné tímto způsobem ověřit každou doménu (či subdoménu) samostatně.
Doména (CN/SAN)URLObsah souboru
ssls.cz

http://ssls.cz/.well-known/pki-validation/ABCDEF0123456789.txt
http://www.ssls.cz/.well-known/pki-validation/ABCDEF0123456789.txt

 • Musí být ověřeno na obou adresách!
abcdefabcdef0123456789
trust-provider.com
a1234567890
www.ssls.cz

http://www.ssls.cz/.well-known/pki-validation/ABCDEF0123456789.txt
http://ssls.cz/.well-known/pki-validation/ABCDEF0123456789.txt

 • Musí být ověřeno na obou adresách!
abcdefabcdef0123456789
trust-provider.com
a1234567890
mail.ssls.czhttp://mail.ssls.cz/.well-known/pki-validation/ABCDEF0123456789.txtabcdefabcdef0123456789
trust-provider.com
a1234567890
www.mail.ssls.czhttp://www.mail.ssls.cz/.well-known/pki-validation/ABCDEF0123456789.txtabcdefabcdef0123456789
trust-provider.com
a1234567890
*.ssls.cz
 • Wildcard nelze ověřit souborem přes HTTP/HTTPS
*.mail.ssls.cz
 • Wildcard nelze ověřit souborem přes HTTP/HTTPS

Intervaly ověření

 1. po 10 minutách
 2. po 20 minutách
 3. po 40 minutách
 4. po 80 minutách
 5. po 160 minutách
 6. po 320 minutách
 7. nebo kdykoliv ručně kliknutím

Platnost autorizačních kódů je 14 dnů.

SSL certifikáty AlpiroSSL aktivované před 31.12.2020 (včetně)

Název souboru je vždy fileauth.txt a musí být umístěn v adresáři /.well-known/pki-validation.

Doména (CN/SAN)URLObsah souboru
ssls.czhttp://ssls.cz/.well-known/pki-validation/fileauth.txtabcdef0123456789
www.ssls.czhttp://www.ssls.cz/.well-known/pki-validation/fileauth.txt
http://ssls.cz/.well-known/pki-validation/fileauth.txt

 • Musí být ověřeno na obou adresách!
abcdef0123456789
mail.ssls.czhttp://mail.ssls.cz/.well-known/pki-validation/fileauth.txtabcdef0123456789
www.mail.ssls.czhttp://www.mail.ssls.cz/.well-known/pki-validation/fileauth.txtabcdef0123456789
*.ssls.cz
 • Wildcard nelze ověřit souborem přes HTTP/HTTPS
*.mail.ssls.cz
 • Wildcard nelze ověřit souborem přes HTTP/HTTPS

Intervaly ověření

 1. každou 1 minutu prvních 15 minut
 2. každých 5 minut po dobu následující hodiny
 3. každých 15 minut po dobu následujících 4 hodin
 4. každou 1 hodinu po dobu následujícího 1 dne
 5. každé 4 hodiny po dobu následujícího 1 týdne
 6. každých 20 hodin do expirace kódu (platnost kódu je 14 dnů)

Certum

U SSL certifikátů Certum se ověření souborem provádí vždy pro doménu II. řádu. Viz ukázka níže, (sub)doménu mail.ssls.cz je třeba ověřit souborem umístěným na doméně ssls.cz.

Doména (CN/SAN)URLObsah souboru
ssls.cz http://ssls.cz/.well-known/pki-validation/abcdef0123456789.txt abcdef0123456789
www.ssls.cz

http://www.ssls.cz/.well-known/pki-validation/abcdef0123456789.txt
http://ssls.cz/.well-known/pki-validation/abcdef0123456789.txt

 • Musí být ověřeno na obou adresách!
abcdef0123456789
mail.ssls.cz http://mail.ssls.cz/.well-known/pki-validation/abcdef0123456789.txt abcdef0123456789
www.mail.ssls.cz http://www.mail.ssls.cz/.well-known/pki-validation/abcdef0123456789.txt abcdef0123456789
*.ssls.cz
 • Wildcard nelze ověřit souborem přes HTTP/HTTPS
*.mail.ssls.cz
 • Wildcard nelze ověřit souborem přes HTTP/HTTPS

Přidělený autorizační kód (například abcdef0123456789) se použije pro název souboru s příponou .txt a zároveň musí být obsažen v těle tohoto souboru.

Intervaly ověření

 • žádné, provádí se ručně kliknutím na tlačítko

Pokud pokus o ověření selže, kontaktujte podporu pro zaslání nového autorizačního kódu. Platnost kódu je 14 dnů.

Sectigo / PositiveSSL

 • Pro zabezpečení domény ve tvaru s www. i bez www. je nutné ověřit obě tyto domény samostatně.
 • U multidoménových (SAN) SSL certifikátů je nutné tímto způsobem ověřit každou doménu (či subdoménu) samostatně.
Doména (CN/SAN)URLObsah souboru
ssls.cz

http://ssls.cz/.well-known/pki-validation/0123456789ABCDEF.txt
http://www.ssls.cz/.well-known/pki-validation/0123456789ABCDEF.txt

 • Musí být ověřeno na obou adresách!
abcdef0123456789abcdef0123456789
comodoca.com
a1234567890
www.ssls.cz

http://www.ssls.cz/.well-known/pki-validation/0123456789ABCDEF.txt
http://ssls.cz/.well-known/pki-validation/0123456789ABCDEF.txt

 • Musí být ověřeno na obou adresách!
abcdef0123456789abcdef0123456789
comodoca.com
a1234567890
mail.ssls.czhttp://mail.ssls.cz/.well-known/pki-validation/0123456789ABCDEF.txtabcdef0123456789abcdef0123456789
comodoca.com
a1234567890
www.mail.ssls.czhttp://www.mail.ssls.cz/.well-known/pki-validation/0123456789ABCDEF.txtabcdef0123456789abcdef0123456789
comodoca.com
a1234567890
*.ssls.cz
 • Wildcard nelze ověřit souborem přes HTTP/HTTPS
*.mail.ssls.cz
 • Wildcard nelze ověřit souborem přes HTTP/HTTPS

Intervaly ověření

 1. po 10 minutách
 2. po 20 minutách
 3. po 40 minutách
 4. po 80 minutách
 5. po 160 minutách
 6. po 320 minutách
 7. nebo kdykoliv ručně kliknutím

Platnost autorizačních kódů je 14 dnů.

GlobalSign

U SSL certifikátů GlobalSign se ověření souborem provádí vždy pro doménu II. řádu. Viz ukázka níže, (sub)doménu mail.ssls.cz je třeba ověřit souborem umístěným na doméně ssls.cz.

Doména (CN/SAN)URLObsah souboru
ssls.cz http://ssls.cz/.well-known/pki-validation/gsdv.txt globalsign-domain-verification=Abcdefghijklmn0123456789
www.ssls.cz

http://www.ssls.cz/.well-known/pki-validation/gsdv.txt
http://ssls.cz/.well-known/pki-validation/gsdv.txt

 • Musí být ověřeno na obou adresách!
globalsign-domain-verification=Abcdefghijklmn0123456789
mail.ssls.cz http://mail.ssls.cz/.well-known/pki-validation/gsdv.txt globalsign-domain-verification=Abcdefghijklmn0123456789
www.mail.ssls.cz http://www.mail.ssls.cz/.well-known/pki-validation/gsdv.txt globalsign-domain-verification=Abcdefghijklmn0123456789
*.ssls.cz
 • Wildcard nelze ověřit souborem přes HTTP/HTTPS
*.mail.ssls.cz
 • Wildcard nelze ověřit souborem přes HTTP/HTTPS

Intervaly ověření

 • žádné, provádí se na žádost u certifikační autority GlobalSign

Pokud pokus o ověření selže, kontaktujte podporu pro zaslání nového autorizačního kódu. Platnost kódu je 14 dnů.

Návody

Ověření domény metodou DNS lze provést u SSL/TLS certifikátů značek:

Ověření domény můžete provést i vytvořením příslušného DNS záznamu dané domény. Typ DNS záznamu se u jednotlivých certifikačních autorit může lišit — zpravidla jsou to TXT (Certum, DigiCert) a CNAME (AlpiroSSL, Sectigo, PositiveSSL) záznamy. Příslušné záznamy zobrazíte zpravidla ihned po aktivaci SSL certifikátu nebo je můžete najít v detailu SSL certifikátu v sekci Můj účet » SSL certifikáty.

Příklad

U SSL certifikátů se ověření metodou DNS provádí pro každou doménu (včetně domén III., IV. a nižších řádů) samostatně. Viz ukázka níže, (sub)doménu mail.ssls.cz ověříte následujícími záznamy.

CA \ Doména: mail.ssls.cz
AlpiroSSL: _abcdef1234567890.mail.ssls.cz.   CNAME   1234567890.abcdef.t123.trust-provider.com
Certum: mail.ssls.cz.   TXT   "abcdef1234567890"
Sectigo a PositiveSSL: _abcdef1234567890.mail.ssls.cz.   CNAME   1234567890.abcdef.t123.sectigo.com
GlobalSign: mail.ssls.cz.   TXT   "globalsign-domain-verification=Abcdefghijklmn0123456789"

Intervaly ověření

AlpiroSSL

 1. každou 1 minutu prvních 15 minut
 2. každých 5 minut po dobu následující hodiny
 3. každých 15 minut po dobu následujících 4 hodin
 4. každou 1 hodinu po dobu 1 dne
 5. každé 4 hodiny po dobu 1 týdne
 6. každých 20 hodin do expirace kódu

Sectigo/PositiveSSL

 1. po 10 minutách
 2. po 20 minutách
 3. po 40 minutách
 4. po 80 minutách
 5. po 160 minutách
 6. po 320 minutách
 7. nebo kdykoliv ručně kliknutím

Certum

 • ručně kliknutím na tlačítko

GlobalSign

 • ručně na žádost u CA

Platnost kódu je u všech certifikačních autorit 14 dnů.

Nevýhodou metody ověření SSL certifikátů metodou DNS je, že může trvat i několik dnů v závislosti na aktualizaci či restartu příslušných DNS serverů v síti internet. Doporučujeme proto s dostatečným předstihem nastavit u domény hodnotu TTL na 3600.

Od 14.02.2017 nelze provést ověření metodou META.


Související

SSL certifikát / 169 Kč

Přejděte na důvěryhodný SSL certifikát AlpiroSSL se silným až 256-bit šifrováním a ušetřete.

EV SSL certifikáty

Chraňte svou reputaci a zajistěte maximální důvěryhodnost s TLS/SSL certifikátem s EV.

Multidoménové (SAN)

Skonsolidujte všechny své SSL certifikáty do jednoho multi-doménového SSL certifikátu!

Uživatel SSL Přihlášení

Zavřít

Přejít k registraci

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Doporučené SSL certifikáty
Zavřít
Máte dotaz?
Napište nám
Nenašli jste řešení na stránce Podpora a Nejčastější dotazy?
Jméno a příjmení: E-mail:
Odesílám…Odeslat
Tato stránka používá soubory cookies. více informací

Souhlasím se všemi Pouze nezbytné